Proiect POS CCE 331
.........................................
 
Sigla UE

 

UNIUNEA EUROPEANĂ

...........................................
   
Sigla Guvern

 

GUVERNUL ROMANIEI

........................................... l
Instrument Structurale 

2007-2013

.„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională Programul
Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013

Axa prioritară III, DMI 3, Operațiunea 1 “Sprijin pentru sisteme TIC integrate  și
alte aplicațtii electronice pentru afaceri”

Titlul proiectului: “Creşterea eficienţei ROM SERVICE CONSTRUCT SRL
prin implementarea unui sistem informatic integrat destinat managementului afacerii”

Cod SMIS: 45902 
Beneficiar: ROM SERVICE CONSTRUCT

Audemars Piguet Replica Watches


         SC ROM SERVICE CONSTRUCT 
derulează, începând cu data de 31.10.2013, proiectul “Creşterea eficienţei Rom Service Construct SRL prin implementarea unui sistem  informatic integrat destinat managementului afacerii“, co-finanţat din Fondul European de  Dezvoltare Regională, prin POS CCE, Axa Prioritară III, DMI 3, Operaţiunea 1 "Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri".


INFORMAŢII GENERALE 

Obiectivul proiectului: Implementarea unui sistem informatic integrat destinat managementului afacerii şi introducerea de sisteme TIC moderne, în vederea reorganizării proceselor interne ale întreprinderii pentru creşterea productivităţii şi eficienţei SC Rom Service Construct SRL  pe piaţa construcţiilor.

Necesitatea  implementării  proiectului  este  dată  de folosirea unor aplicaţii electronice neintegrate, la un randament scăzut, cu costuri operaţionale foarte mari şi de  infrastructura TIC insuficient dezvoltată pentru a susţine exploatarea eficientă a soluţiilor software. Fără această finanțare nerambursabilă, întreprinderea solicitantă şi-ar fi putut menține doar funcționalitatea infrastructurii TIC existente, la parametrii existenți, cu pierderea în timp a pieței de activitate prin lipsa modernizării.

Activităţile proiectului:

  1. Achiziţii
  2. Instalarea şi integrarea echipamentelor TIC şi a licenţelor software necesare
  3. Implementarea sistemului informatic integrat destinat managementului afacerii 
  4. Instruirea personalului 
  5. Informarea şi publicitatea proiectului 
  6. Auditarea proiectului
  7. Managementul proiectului 

Pentru mai multe informaţii privind acest proiect, accesati brosura.


ACHIZIŢII PUBLICE

Achiziţiile din cadrul proiectului se vor realiza în conformitate cu Procedura simplificată aplicată de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din Instrumente Structurale, obiectivul "Convergenţă" aprobată prin Ordinul MFE nr. 1120/2013.
 


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.